ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتی

لغت‌نامه دهخدا

لتی . [ ل ُ ] (اِخ ) ژولین ویود، پیر. صاحب منصب بحریه و داستان نویس فرانسوی . مولد «رُشفر- سور- مر» (1850-1923 م .).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ