ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتی

لغت‌نامه دهخدا

لتی . [ ل َ ] (اِخ ) طایفه ای از طوایف ناحیه ٔ مکران . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 101).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ