ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتی

لغت‌نامه دهخدا

لتی . [ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع در 62هزارگزی شمال باختری درمیان و 17هزارگزی شمال راه شوسه ٔ عمومی قاین به زاهدان ، کوهستانی و معتدل . دارای 52 تن سکنه ٔ شیعه ٔ فارسی زبان . آب آن از قنات ، شغل اهالی زراعت و راه مالرو و محصول غلات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ