ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لتات

لغت‌نامه دهخدا

لتات . [ ل ُ ] (ع ص ، اِ) ریزه های شکسته از پوست درخت . || سائیده . || شکسته . کوفته . || آمیخته . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ