ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لاکسار

لغت‌نامه دهخدا

لاکسار. (اِخ ) نام دهی جزء دهستان تولم ، بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در سیزده هزارگزی شمال فومن . دارای 508 تن سکنه است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ