ترجمه مقاله

لاوریکوشه

لغت‌نامه دهخدا

لاوریکوشه . [ ش َ ] (اِخ ) نام دریاچه ای در کشور پرو امریکای جنوبی بطول 13 هزار و عرض پنجهزار گز. رود تونکوراگوآ از این دریاچه برآید و در کنار آن قصبه ای بهمین نام باشد. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقاله