ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لازنه

لغت‌نامه دهخدا

لازنه . [ ] (اِخ ) قومی اند از تخس و دهی نیز دارند بدین نام . و ایشان را ناحیتی خُرد است . (حدود العالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ