ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لار

لغت‌نامه دهخدا

لار. (اِخ ) (آب ...) نام آبی به کشمیر:
بهشت و جوی شیرش آب لار است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ