ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لادوغه

لغت‌نامه دهخدا

لادوغه . [ غ َ ] (اِخ ) رجوع به لادوگا شود. (قاموس الاعلام ترکی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ