ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لابد

لغت‌نامه دهخدا

لابد. [ ب ُ ] (ع اِ) کلیدی که بدان ساز را کوک کنند. (فرهنگ نفیسی ). مأخذ این دعوی را نیافتیم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ