ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قیمولیا

لغت‌نامه دهخدا

قیمولیا. [ ] (اِخ ) جزیره ای است . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ