ترجمه مقاله

قیفل

لغت‌نامه دهخدا

قیفل . [ ف َ ] (معرب ، اِ) قیفال . (ناظم الاطباء). رجوع به قیفال شود.
ترجمه مقاله