ترجمه مقاله

قیسب

لغت‌نامه دهخدا

قیسب . [ ق َ س َ ] (ع اِ) درختی است از شوره گیاه . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله