ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قولیا

لغت‌نامه دهخدا

قولیا. (معرب ، اِ) جعده . (از فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ