ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوقوس

لغت‌نامه دهخدا

قوقوس . (معرب ، اِ) خنثی . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قوبروس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ