ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوطا

لغت‌نامه دهخدا

قوطا. [ ] (اِ) شاه بلوط. (از فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ