ترجمه مقاله

قوجاقانیون

لغت‌نامه دهخدا

قوجاقانیون . [ ] (معرب ، اِ) نباتی است که آن را فیل زهرج نیز گویند. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقاله