ترجمه مقاله

قوبع

لغت‌نامه دهخدا

قوبع. [ ق َ ب َ ] (ع اِ) بند شمشیر از سیم یا از آهن . || مرغی است سرخ پای . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله