ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قوانین

لغت‌نامه دهخدا

قوانین . [ ق َ ] (ع اِ) ج ِ قانون . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) :
نندیشم از ملوک و سلاطینش
دیگر کنم رسوم و قوانینم .

ناصرخسرو.


رجوع به قانون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ