ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قمولیا

لغت‌نامه دهخدا

قمولیا.[ ] (معرب ، اِ) قیمولیاست . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ