ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قملیة

لغت‌نامه دهخدا

قملیة. [ ق َ م َ لی ی َ ] (ع ص ) زن سخت کوتاه بالا. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ