ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قملة

لغت‌نامه دهخدا

قملة. [ ق ُم ْ م َ ل َ ] (ع ص ) امراءة قملة؛ زن کوتاه قامت .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (اِ) یکی قُمَّل است . (از اقرب الموارد). رجوع به قمل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ