ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قملة

لغت‌نامه دهخدا

قملة. [ ق َ م ِ ل َ ] (ع ص ) زن سخت پستک . (منتهی الارب ).زن سخت کوتاه بالا. (اقرب الموارد). و عبارت راغب این است : خرد زشت که سپش را ماند. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ