ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قملةالزرع

لغت‌نامه دهخدا

قملةالزرع . [ ق ُم ْ م َ ل َ ت ُزْ زَ ] (ع اِ مرکب ) طایری است مانند جراد. (فهرست مخزن الادویة). رجوع به قُمَّل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ