ترجمه مقاله

قمامیس

لغت‌نامه دهخدا

قمامیس . [ ق َ ] (ع اِ)ج ِ قِمّیس . دریاها. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله