ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه

لغت‌نامه دهخدا

قلعه . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان اسفندآباد بخش قروه ٔ شهرستان سنندج . سکنه ٔآن 50 تن می باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ