ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه

لغت‌نامه دهخدا

قلعه . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) یکی از چهارده معروفی است که در دامغان در سه فرسخی جنوبی چشمه علی قرار دارد. (مازندران و استرآباد رابینو ص 219).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ