ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه

لغت‌نامه دهخدا

قلعه . [ ق َ ع َ ] (اِخ ) (دروازه ٔ قلعه ) نام یکی از ده دروازه ٔ تبریز. رجوع به نزهة القلوب ص 76 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ