ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعه جهانگیر

لغت‌نامه دهخدا

قلعه جهانگیر. [ ق َ ع َ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاغه بخش دورود شهرستان بروجرد، واقع در 20هزارگزی شمال دورود و کنار راه مالرو بهرام آباد به خواهران . موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 32 تن ، آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ