ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلارون

لغت‌نامه دهخدا

قلارون . [ ق َ ] (اِ) نقیبان لشکر را گویند. (برهان ) (آنندراج ). ظاهراً مصحف قلاووز. (حاشیه ٔ برهان چ معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ