ترجمه مقاله

قفل

لغت‌نامه دهخدا

قفل . [ ق ُ ] (اِخ ) موضعی است ، و در شعر ابوتمام از آن یاد شده است . (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله