ترجمه مقاله

قفل

لغت‌نامه دهخدا

قفل . [ ق ُ ] (اِخ ) قلعه ای است به یمن . (منتهی الارب ) (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله