ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قفار

لغت‌نامه دهخدا

قفار. [ ق َ ] (اِخ ) لقب خالدبن عامر، بدان جهت که در مهمانی ولیمه ، نان و شیر خورانیده بود و چیزی ذبح نکرده بود. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ