ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قفار

لغت‌نامه دهخدا

قفار. [ ق ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قَفْر. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). ج ِ قَفْر، به معنی زمین غیرآباد که آب و گیاه در آن نباشد. رجوع به قفر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ