ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قعوص

لغت‌نامه دهخدا

قعوص . [ ق َ ] (ع ص ) گوسپند که بزند دوشنده را و دوشیدن ندهد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ