ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قصب قصب

لغت‌نامه دهخدا

قصب قصب . [ ق َ ص َ ق َ ص َ ] (ع اِ صوت ) کلمه ای است که بدان میش ماده را خوانند. (منتهی الارب ). من اسماء الاصوات تدعی بها النعجة. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ