ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قشیری

لغت‌نامه دهخدا

قشیری . [ق ُ ش َ ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر قشیری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ