ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قشیراس

لغت‌نامه دهخدا

قشیراس . [ ] (معرب ، اِ) ذراریح است . (فهرست مخزن الادویة). رجوع به ذراریح شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ