ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قشبر

لغت‌نامه دهخدا

قشبر. [ ق ِ ب َرر ] (ع ص ) غلیظ. (اقرب الموارد). درشت دراز سطبر. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ