ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قشابر

لغت‌نامه دهخدا

قشابر. [ ق ُ ب ِ ] (ع ص ) گر پراکنده و منتشر. (منتهی الارب ). جرب پراکنده و منتشر. (ناظم الاطباء). من الجرب ، الفاشی منه . (اقرب الموارد). || رجل قشابراللحیة؛ مرد درازریش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ