ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قسنوس

لغت‌نامه دهخدا

قسنوس . [ ] (معرب ، اِ) قسناسیس . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قسناسیس شود. || لادن . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ