ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قسبار

لغت‌نامه دهخدا

قسبار. [ ق ِ ] (ع ص ) نره ٔ دراز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). قسبری . (منتهی الارب ). رجوع به قسبری شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ