ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قساروس

لغت‌نامه دهخدا

قساروس . [ ] (معرب ، اِ) قسوس است که عصاره ٔ لحیةالتیس باشد. (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به قسوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ