ترجمه مقاله

قرمیسین

لغت‌نامه دهخدا

قرمیسین . [ ق َ ] (اِخ ) معرب کرمانشاهان که شهری است قریب دینور. (منتهی الارب ). میان آن و همدان سی فرسخ است . (معجم البلدان ). رجوع به کرمانشاهان شود.
ترجمه مقاله