ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرصد

لغت‌نامه دهخدا

قرصد. [ ق َ ص َ ] (ع اِ) کفه . || آن خوشه که وقت کوفتن باقی بماند. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ