ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرش

لغت‌نامه دهخدا

قرش .[ ق ِ ] (اِ) پول رایج مصر برابر ده ملیم . هر هزار ملیم یک جینه ٔ مصری است . (دایرةالمعارف فرید وجدی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ