ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرشت

لغت‌نامه دهخدا

قرشت . [ ق َ رِ ش َ ] (اِ) نام ششمین صورت از صور هشتگانه ٔ حروف جُمَّل . رجوع به قریسات شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ