ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قردمانی

لغت‌نامه دهخدا

قردمانی . [ ق َ دَ نی ی ] (معرب ، اِ) گیاهی است شبیه بابونه متفرق شاخ کم برگ که کرویا نامندش ، یاکرویای براست . معرب قردامون لغت یونانی است یا رومی . (منتهی الارب ). و رجوع به قردمانة و قردمانا شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ