ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراچور

لغت‌نامه دهخدا

قراچور. [ ق َ ] (ترکی ، اِ) شمشیر. || شمشیردراز. || (ص ) شمشیردار. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ