ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراوری

لغت‌نامه دهخدا

قراوری . [ ق َ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کله بوز بخش میانه ٔ شهرستان میانه واقع در 18 هزارگزی جنوب میانه و 8 هزارگزی راه شوسه ٔ میانه به تبریز. موقع جغرافیایی آن کوهستانی معتدل است . سکنه ٔ آن 63 تن است . آب آن از چشمه است و محصول آن غلات ، پنبه ، برنج ، و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ